روش های مقاربت
ساعت ۸:٥٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٦  

      وضعیت های  مختلفی برای مقاربت وجود دارد که در هر کدام تفاوتهایی در حالات تحریک شدن ، شانس باروری و وضعیت ویژه برای بیمار می تواند وجود داشته با شد . در حقیقت می توان گفت روشهای اصلی  چند روش بوده و سایر وضعیت ها با تغییر جزئی در وضعیت اصلی ایجاد می شود. در این قسمت بطور خلاصه به منظور آگاهی بیشتر بخصوص برای بیماران توضیح داده می شود.

*وضعیت رخ به رخ زن در زیر

      معمولی ترین وضعیت وشایعترین روشی است که بسیاری از مردم استفاده می کنند . در این روش مرد دربالا قرار گرفته و عمده فعالیت را به عهده دارد.مقاربت در این روش راحت تر و امکان تنظیم دقیق حرکات رفت و برگشتی مرد بهتر و تسریع وتعویق انزال امکان پذیر است . همچنین امکان تماس مستقیم و کامل صورت مرد و زن با هم و انجام انواع تحریکات وجود دارد . در صورت تمایل به حاملگی این روش ،الگوی مطلوبی است . در این روش محدودیت در حرکت زن وجود دارد ولی امکان تغییر وضعیت موجود به بسیاری از وضعیت های دیگر وجود دارد.. دخول عمیق است و در مهبل های کوتاه ویا هنگامی که دهانه رحم دچار عفونت با شد درد ایجاد می کند. در خانم های باردار بخصوص در ماههای آخر نباید از این روش استفاده کرد . وزن مرد در این روش  به زن تحمیل می شود و اگر مرد چاق باشدممکن است باعث ناراحتی زن گردد. امکان قلاب کردن پاهای زن به دور کمر مرد با خم کردن زانوها در این روش می تواند مهبل را کوتاه و قطور کند بنا بر این دخول عمیق تر و امکان تماس آلت تناسلی با دهانه رحم بیشتر است در افرادی که آلت تناسلی کوتاه دارند و همچنین در اولین نزدیکی پس از ازدواج چون قطر مهبل زیادتر می شود برای پاره کردن پرده بکارت مناسب است. ولی در بارداری ، عفونت دهانه رحم و شرایط مشابه بهتر است از این روش استفاده نشود .

         تغییر از این وضعیت به وضعیت کمانی وجود دارد که در آن زن ، پاها را کاملا" صاف و اندکی از هم دور نگه می دارد و با گذاشتن یک یا چند متکا یا مشت گره کرده خود به زیر کمر وبا حذف متکای زیر سر ،خود را بصورت کمانی که تقعر آن به پشت است در می آورد .در این حالت مهبل تا حد ممکن کشیده و تنگ می شود و باعث بلندی مهبل های کوتاه شده در مواردی که آلت تناسلی مرد بلند است مناسب می باشد.همچنین در صورت عفونت دهانه رحمی و یا در خانم هایی که بعلت زایمانهای مکرر مهبل شل و گشاد دارند و یا دچار سرد مزاجی شده اند بعلت تماس بیشتر آلت تناسلی مرد با جدار مهبل روش مفیدی است ولی باید بخاطر موارد ذکر شده در اولین نزدیکی برای پاره کردن پرده بکارت از آن استفاده نشود . 

         تغییر دیگری که در این وضعیت می توان داد این است که زن پاهای خود را بصورت قائمه در هوا نگه  داردپاهای زن عمود بر بدن اوست  وممکن است بر شانه های مرد تکیه داشته باشد . تغییرات در این وضعیت مشابه حالتی است که زن پاهای خودرا بدور کمر مرد قلاب می کند .

*وضعیت رخ به رخ مرد در زیر

      در این روش زن در بالا قرارگرفته  نقش فعال را در طول مقاربت بر عهده دارد . یکی از روشهای شایع  مورد استفاده بوده و زن با زوایای مختلف روی مرد  قرار می گیرد .  مرد در این روش آزادی عمل بیشتری برای تحریک ات جنسی همسر خویش دارد و سنگینی بدنش به زن فشار نمی آورد . کنترل انزال بهتر انجام شده و فرصت بیشتری برای ارگاسم زن وجود دارد . چون زن درز این روش آزادی عمل بیشتری دارد راحت تر به ارگاسم رسیده ودر سرد مزاجی می تواند استفاده شود .مردانی که دچار انزال زود رس هستند این روش بخاطر غیر فعال بودن مرد و تحریک کمتر ایشان می تواند مفید واقع شود . همچنین زمانی که مرد رنجور ویا بیمار باشد  ویا توانایی جنبش ندارندمانند فلج پاها ویا دچار چاقی شدید باشند ویادر خانمهایی که مهبل بلند دارند و آلت تناسلی همسرشان کوتاه است ،با تنظیم میزان  دخول از طرف زن می توان به اصلاح آن پرداخت .در این روش چون مرد فعالیت ندارد ممکن است در حین فعالیت جنسی نعوظ خود را از دست بدهد و یا استفاده مکرر از آن می تواند به ناتوانی جنسی در مرد منجر شود .امکان حاملگی بخاطر سرازیرشدن مایع منی به پایین  کمتر میشود. در موارد کوتاهی مهبل یا بلندی آلت تناسلی و عفونت های دهانه رحم دخول کامل دردناک است . در خانم های باردار اگر با انجام فعالیت های شدید با شد وضعیت نامناسبی است .

*وضعیت طرفی 

        در این وضعیت زن ومرد هر دو روی یک پهلو قرار می گیرند و زن پای بالای خود را برروی دو پای مرد تکیه می دهد مرد بیشتر پشت خود را به زمین تکیه داده و زن خود را تا حدی به روی سینه مرد می کشاند. در این وضعیت بعلت عدم تحمیل سنگینی زن به مرد و یا مرد به زن و کمی صرف انرژی برای بیماران و کسانی که ناتوانی بدنی، چاقی و سالمندان مناسب است امکان دخول عمیق وجود ندارد در مورد کوتاهی مهبل یا بلندی آلت تناسلی و عفونت های دهانه رحم مفید است . اما با توجه به محدود بودن حرکات رفت و برگشتی و حرکات تنه عمل دخول برای همه افراد کار راحتی نیست .

        وضعیت دیگری که از این وضعیت منشا می گیرد وضعیت متقاطع است که زن ومرد مانند چهار انگشت از دو دست که به شکل هفت در آید و در حالی که نسبت به هم زاویه قائمه می سازد در هم فرو می روند . وزن دو نفر بر هم تحمیل نمی شود دخول عمیق و راحت بوده و برای زن باردار مناسب است . نوع  دیگر وضعیت طرفی ،وضعیت طرفی رخ به پشت است که در این حالت پشت زن  رو به مرد قراردارد  ومقاربت مهبلی از طریق پشت انجام میشود .در این روش بخاطر فشار کفل زن بر شکم و ران مرد ،مرد به شدت تحریک شده و انزال به سرعت به وقوع می پیوندد.به همین دلیل تحریک کلیتوریس و پستان  در حین مقاربت برای ارگاسم زن ضروری است .این وضعیت برای کسانی که ناراحتی های استخوانی و مفصلی دارند می تواند مفید باشد. وضعیت رخ به پشت می تواند درحالی که زن بصورت سجده در آمده است انجام شود .

*وضعیت نشسته

       در این وضعیت مرد برلبه تخت یا روی صندلی بی دسته ای با پاهای گشاد می نشیندو زن با پای گشاد روی دو پای مرد قرار می گیرد و مرد کمر و لگن او را نگه میدارد .  در این روش تحریک کلیتوریس به شدت انجام میگیرد .امکان حاملگی زیاد نیست ولی کنترل حرکات و میزان دخول توسط زن به آسانی میسر است .این وضعیت در حالتی که پشت زن به طرف مرد هم باشد امکان پذیر است .

        لازم به توضیح است روشهای دیگری نیز وجود دارد که اکثرا" با تغییرجزئی در موقعیت وضعیت های ذکر شده بوجود می آیند اما وضعیت هایی که توضیح داده شد مهمترین واصلی ترین آنها بوده وکاربرد هر یک می تواند بسته به شرایط زوجین بکار روند.                        


کلمات کلیدی: